Zapraszamy na nowe szkolenie „OCENA NEUROROZWOJOWA DZIECKA I PRZYKŁADY POSTĘPOWANIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO”

CEL KURSU:

Przybliżenie uczestnikom tematyki diagnostyki i rehabilitacji dzieci z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym.
Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia terapii dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalnymi.

Kurs stworzony jest między innymi w oparciu o wiadomości i założenia koncepcji NDT-Bobath, metody Integracji Sensorycznej, usprawniania funkcjonalnego.

PROGRAM:

1. Struktura i funkcja ośrodkowego układu nerwowego. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego w okresie pre- i postnatalnym.
2. Rozwój ruchowy dziecka 0-12 miesiąc
3. Zaburzenia rozwoju ruchowego u dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego z uwzględnieniem min poszczególnych postaci mózgowego porażenia dziecięcego
4. Neurofizjologiczne podstawy usprawniania dziecka w oparciu o metody stosowane w fizjoterapii pediatrycznej.
5. Różnicowanie zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym dziecka
6. Techniki pracy wykorzystywane w fizjoterapii dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego
7. Zapoznanie uczestników z wybranymi technikami pielęgnacyjnymi stosowanymi w pracy z niemowlęciem.
8. Wykorzystanie w terapii zaopatrzenia ortopedycznego.

PROWADZĄCY:

mgr MARTA KOŚCIK – fizjoterapeutka, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath (2003) z rozszerzeniem o kurs Baby (2008) oraz Baby Advance(2012), instruktor Masażu Shantala (2010). Uczestnik wielu szkoleń z zakresu fizjoterapii pediatrycznej min. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (2013), Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (2007), Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (2009), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej(2009) oraz licznych warsztatów o tematyce pediatrycznej.
Wykładowca w Wyższej Szkole Spełeczno – Przyrodniczej w Lublinie (2005-2013).
Od 2010 roku prowadzi samodzielnie szkolenia dotyczące fizjoterapii w pediatrii.
Wspólzałożycielka Centrum Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego KINEZISMED w Lublinie.
Od 15 lat zajmuje się terapią dzieci.

CZAS TRWANIA:

2 dni (18 h dydaktycznych)

MIEJSCE I TERMIN:

WARSZAWA, 01-02.10.2016
KRAKÓW, 19-20.11.2016
POZNAŃ,10-11.12.2016
CENA:
850 PLN
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat.
ZAPISY:
biurorehaintegro@gmail.com
881439678

 

Dodaj komentarz

Contact Us