Zgodnie z zapowiedziami w marcu pojawią się dwa nowe szkolenia w Naszej ofercie. Pierwsze z nich to „Strukturalne i funkcjonalne techniki w leczeniu skolioz”.

KURS DLA:
Fizjoterapeutów,lekarzy, studentów fizjoterapii,

CEL KURSU:
Nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat diagnozowania i prowadzenia terapii u pacjentów dotkniętych problemem skolioz i wad postawy.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:
Część teoretyczna:
skolioza jedno i dwułukowa
odstawanie łopatek
kolana koślawe
płaskostopie

Część praktyczna:
kompleksowa diagnostyka skolioz i wad postawy
techniki parietalne oparte o koncepcję GOT (ogólna terapia osteopatyczna)
nauka funkcjonalnych wzorców ruchu kończyn dolnych i górnych oraz ich wpływ na kręgosłup
trening aktywnej stopy
ćwiczenia stabilizujące
wprowadzenie do terapii wisceralnej ( ocena dysfunkcji wybranych narządów wewnętrzynych )
wprowadzenie do terapii kranio – sakralnej ( wybrane techniki )
wybrane techniki manipulacyjne ,min: spojenie łonowe, staw krzyżowo – biodrowy, przepona

PROWADZĄCY:
Mgr Jakub Durczak- absolwent fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu , obecnie w trakcie 5 letniego szkolenia osteopatycznego w Akademii Osteopatii. Fizjoterapeuta z 10 letnim stażem pracy.Ukończył około 50 szkoleń podyplomowych z zakresu metod neurofizjologicznych oraz terapii manualnej, min:
PNF 5 z akredytacją na kurs asystencki,PNF w terapii manualnej,PNF w terapii skolioz, NDT Bobath kurs podstawowy,terapia manualna wg szkoły niemieckiej, terapia manualna wg koncepcji Mulligana,terapia mechaniczna kręgosłupa wg McKenziego,terapia punktów spustowych wg Wilsona,terapia tkanek miękkich wg Ciechomskiego,funkcjonalna terapia manualna wg Kapicy, terapia skolioz wg Fernandeza,kinesiologytaping wg Śliwińskiego (kurs rozwijający).

TERMIN I MIEJSCE:
03-05.06.2016 Poznań

CZAS:
3 dni (24 h dydaktycznych)
Plan godzinowy szkolenia:
Dzień pierwszy:
13.00 – 19.00
Dzień drugi:
9.00 – 18.00
Dzień trzeci:
9:00 – 16.00

CENA:
1200 PLN (dla uczestników kursu „Badanie i terapia tkanek miękkich” organizowanego przez RehaIntegro 50 PLN zniżki)

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat w języku polskim i angielskim

Serdecznie zapraszamy , ograniczona ilość miejsc!

Dodaj komentarz

Contact Us