W odpowiedzi na liczne zapytania jeszcze w tym roku moduł I kursu „Badanie i terapia tkanek miękkich” odbędzie się w Kielcach w dniach 24-25.10.2015!

Kurs jest II modułowy

Cena tylko 550 PLN za moduł–2 dni (18 h dydaktycznych)

Moduł I:kończyna dolna, miednica, odcinek lędźwiowy kręgosłupa
Moduł II: kończyna górna, odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa
Cel:

nabycie przez kursantów umiejętności palpacji, diagnostyki tkanek miękkich oraz przeprowadzenie terapii z wykorzystaniem technik poznanych podczas szkolenia
Zagadnienia:

zagadnienia teoretyczne na temat form terapii
palpacja punktów kostnych, więzadeł i mięśni poddawanych badaniu i terapii
podstawowe testy i badania
masaż funkcyjny
techniki masażu tkanek głębokich
masaż poprzeczny
punkty spustowe
Prowadzący: Mgr Paweł Tota

Zapisy i informacje:
biurorehaintegro@gmail.com
+48881439678

II moduł – 30-31.01.2016

Dodaj komentarz

Contact Us